Leerhuis Noordeloos

LEERHUIS NOORDELOOS.

In het seizoen 2017-2018 organiseert de Classicale Werkgroep “KERK EN ISRAËL” voor de Classes Alblasserdam en Gorinchem weer leerhuisavonden.

Het onderwerp voor dit seizoen is: HEILIGING VAN HET LEVEN. Het Bijbelboek Leviticus is hierbij een goede handleiding.

In het “LERNEN” worden wij begeleid door de ons bekende Mevr. T. Middleton. Zij verschaft ons vanuit de Joodse traditie meer inzicht in dit onderwerp.

Ook dit jaar verwachten we weer leerzame, boeiende en levendige avonden.

Planning op de volgende dinsdagavonden:

2017: 5 september, 3 oktober, 14 november

2018: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 10 april, 8 mei.

Onze leerhuisavonden worden gehouden in een zaal van de Ontmoetingskerk, M.J. Veder van Hobokenstraat 15 te NOORDELOOS en beginnen om 19.30 uur.

Deelnamekosten € 85,– per deelne(e)m(st)er.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Piet van der Pols, tel. 0180- 418166