Liturgische schikking zondag 26 april

Symbolische schikking
Derde zondag van Pasen
Lezing: Johannes 10 vers 11 t/m 16

In de schikking staat de Goede Herder centraal.

De plukken wol zitten tussen de takken.
De herderstasjes groeien in het groene gras
De lantaarn staat gereed om bij te schijnen
als het donker wordt.
Zelfs de staf van de Herder staat er.
‘Onder zijn hoede zal ons niets ontbreken’.

Eén met de kudde
God wat bent U goed
ook schapen buiten deze stal
hebben U ontmoet

luister naar zijn woorden
naar de vertrouwde stem
als je zijn Vader kent
dan herken je Hem

het is zijn lust en zijn leven
onder zijn hoede verder
tot wij allen samen zijn
één kudde en één Herder.