Open Bijbelstudie 2016-2017

De komende maanden worden er vier Open Bijbelstudieavonden gehouden. Ik noem het open avonden omdat je er vrij naar toe kunt komen, zonder verdere verplichtingen. Vanuit diverse kanten heb ik de wens gehoord dat er behoefte is aan Bijbelstudie, maar dan niet elke veertien dagen. Een paar keer per jaar zou prima zijn. De Open Bijbelstudieavonden zijn daar een invulling van geworden. Vier avonden verspreid over het seizoen. Zet de data alvast in de agenda als je ze niet wilt missen. Om 20.00uur beginnen we in een zaaltje van de kerk en om 22.00uur stoppen we. Info bij Klaas Otter.

2e avond over Zelfaanvaarding: woensdag 18 januari

– Zelfliefde of zelfaanvaarding

– Waardeoordeel

– Christus aanvaarden

– Een proces van verandering

– De plaats van de gemeente

3e avond over Rentmeesterschap: woensdag 15 maart

– Gebieden waarover we rentmeester zijn

– Schepping, de aarde

– Ons lichaam, talenten, gaven en krachten

– Ons geld en goed

– Onze tijd

– Het evangelie

4e avond over Gods wil ontdekken: woensdag 12 april

– Wat is Gods wil

– Voorwaarden om Gods wil te ontdekken

– Hoe Gods leiding in ons leven ontdekken

– Tenslotte……………