Open kerk op zaterdag

Op zaterdagmiddag is de kerk open voor een bezoek en voor een praatje.
Van 14,30 tot 16,30 uur kunt u daar terecht.
“Het is goed de HERE te prijzen. Allerhoogste God, het is goed lofliederen te zingen tot eer van Uw naam.
Het is goed ‘s morgens vroeg al te spreken over Uw goedheid en liefde en ‘s nachts over Uw trouw.”
Jezus is onze veilige schuilplaats, ’s morgens vroeg, ’s nachts of overdag, waar we echte rust vinden in een onzekere en verwarrende tijd.
Kom gewoon even in de kerk zitten en lees op de beamer mee met de teksten voor de zondag. Er is ook gelegenheid om een kaars te branden als teken van Gods aanwezigheid; wij leven in het licht van Zijn liefde en trouw. Wees welkom. We drinken geen koffie of thee.

Reacties zijn gesloten.