Palmpasen 25 maart 2018

Symbolische schikking
Palmpasen, zesde zondag in de veertigdagentijd
Lezing: Marcus 11: 1-11

De intocht in Jeruzalem.
Jezus wordt toegejuicht zoals men een koning toejuichte.
Groene takken worden van de bomen gerukt.
Mantels en jassen worden als een rode loper op straat gelegd.
Iedereen roept: Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Lied 558: 2