Pasen 2016

Symbolische schikking                                                                                                         Pasen Zondag 27 maart

Lezing Johannes 20: 11-18

Christus onze Heer verrees vandaar de witte bloemen. Wit is de kleur van reinheid, nieuw leven en opstanding. Op het mos liggen tranen, dit keer zijn het de tranen van Maria van Magdala.     Door haar intense verdriet ziet zij het wonder van Pasen niet. Pas als Jezus haar naam noemt herkent ze Hem. Maria krijgt van Jezus de opdracht om het Paasevangelie door te vertellen.       Ze gaat op weg en zet hierbij een stap, een stap naar de ander.

Pasen hele schikking

Wij gaan op weg met brandend hart,                                                                                     en een gebed bij elke stap                                                                                                 het lied van hoop klinkt door de landen,                                                                                   zingend van een nieuwe dag.

(Evangelische liedbundel 393)