Pasen 2023

Symbolische schikking

Pasen 

Lezing: Johannes 20:1-18

Kernwoorden: verbondenheid, leven en dood, bloeiende tuin

Waarom huil je?’, vroeg Jezus. Omdat haar Heer er niet meer is. Niets is er meer van Hem, zelfs zijn lichaam niet! Jezus staat voor haar, maar Maria herkent Hem niet. Zou ons dat ook niet kunnen overkomen? Ik denk het wel. Je kunt zo in beslag genomen zijn door je verdriet, je zorg, je eigen plannen, dat je Jezus zelf niet meer ziet of hoort. Maar dan is Hij dichterbij dan wij denken.

Jezus is Opgestaan. Halleluja. 

De symbolische schikking laat een krans met bloeiende bolplantjes, bloeiende takken bloesem, klimop zien, een bloeiende tuin.

Nieuw leven,
de dood overwonnen
kleuren, geuren
Kringloop
begin zonder eind.