Pinksteren 2015

De Heilige Geest komt over ons,
als een warme douche stort Hij zich op alle mensen.
De handen staan symbool voor onze handen.
We heffen ze op tot de Heer en we voelen tussen onze vingers door het waaien van de Geest.
In de schikking staan rode en oranje bloemen. Dat is het vuur van de Geest.
De neerhangende wilgentakken en de rode draden lijken op de uitstorting van de Geest.
De korenaren verwijzen naar het wekenfeest.
Het Joodse Pinksterfeest, het feest der eerstelingen,ook wel oogstfeest genoemd en
natuurlijk naar Jezus. Hij is het Brood des Levens.
Op verschillende plaatsen steken de bladeren van de iris de kop op. Het zijn vlammentongen van vuur die neerdalen op de hoofden.
De rode doek staat voor:Macht, kracht, motivatie, passie en ambitie.

Want:pinksteren 2015
‘t is feest vandaag,
‘t is Pinksterfeest.
Wij staan in vuur en vlam,
want God die bij ons is geweest
gaat verder met Zijn plan.