Pinksteren 2018

Symbolische schikking

Pinksteren 2018

Lezingen: Handelingen 2:1-16, 22-24, 37-38a

We vieren de verjaardag van de kerk en herdenken dat de Geest van God neerdaalde in ons hart en in ons leven.

Jezus gaf ons twee belangrijke dingen om dit te gedenken: De Doop en het Avondmaal.

In de schikking zien we vurige bloemen in de rode kleur die zo verbonden is met het Pinksterfeest. Vanuit de schikking loopt een lijntje naar het doopvont. Want we herdenken dat ons leven elke keer mag worden vernieuwd.

 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.

 Lied 686: 2a