Pinksteren 2019

Symbolische schikking
Pinksteren lezing: Handelingen 2

Op Pinksterfeest is de kerk van Jezus Christus ontstaan.
De nieuwe ambtsdragers werken samen, navigeren.
Drie gerbera’s vormen de drie-eenheid.
Zeven rozen symboliseren de volheid.
Daarmee wordt niets of niemand uitgesloten.
De Geest, blaast de zeilen bol.

Het schip vaart naar de toekomst.

Wij varen mee.

Het schip van de kerk

Varend op de wereldzee soms zit het tegen dan weer mee
God stuurt zelf het schip der kerk
het is Zijn Geest die in ons werkt
als bemanning werk je samen
zeg maar ja en zeg maar amen
de Geest blaast de zeilen bol
wij zijn van Gods liefde vol
de Vader Zoon en Geest
ontmoeten wij op Pinksterfeest
brengers van een goed verhaal
belijden in je moedertaal
het schip vaart naar de eeuwigheid
iedereen van wijd en zijd
vier met ons de Eerstelingen
Gods Koninkrijk wil hier beginnen
samen bidden samen zijn
breek het brood drink de wijn
wees één in woord en sacrament
dat ons hart U steeds meer kent.