Pinksteren

Lezing: Handelingen 2: 1-4, 14-17, 21-22a, 32-33, 37-39
In de schikking van vandaag zien we wat er met Pinksteren gebeurde.
De molentjes staan voor het geluid van de wind wat het hele huis vulde.
De korenaren staan voor het oogstfeest, het feest van de eerstelingen.
De neerhangende wilgentakken lijken op de uitstorting van de Geest.

De kleur rood staat voor inspiratie, liefde, macht, kracht, passie, ambitie,
Ruach Pneuma. De dubbele betekenis van wind en Geest ontmoeten
we wanneer Jezus zegt: ‘De wind (pneuma) waait waarheen hij wil, je
hoort zijn geluid.’ Kortom de Geest is veelzijdig, te veel om op te noemen.

het huilen van de wind
met tranen van troost
het lachen van Zijn kind
geeft energie boost

waai door ons bestaan
verwarm met Uw vuur
dat wij elkaar verstaan
in alle dorst en duur