Profiel predikant

Werkpercentage 100 %

Modaliteit
Midden orthodox gereformeerd, eventueel confessioneel hervormd en/of licht evangelisch.

Vaardigheden
Inspirerende preker
Goed kunnen communiceren en organiseren
Goed kunnen samenwerken met de verschillende groepen binnen de gemeente
Samenbinder

Typering predikant
Exegeet
Teamwerker
Pastor

Voorkeur geslacht/leeftijd
Lichte voorkeur voor (gehuwde) man, jong van hart;
ook vrouwen worden van harte uitgenodigd om te reageren

Woonlocatie
Bij voorkeur in de aan onze kerk grenzende – in overleg aan te passen – pastorie.

Eredienst
Heeft aandacht voor onze pluriforme gemeente (en maatschappij); kan in begrijpelijke taal
(s)preken.
Staat open voor vernieuwende vormen (van liturgie) in de eredienst en weet daarbij gebruik te maken van de nieuwe media.

Pastoraat
Staat in het midden van de gemeente, is actief betrokken.
Richt zich met name op de middengroep (25 t/m 45 jaar) en de jeugd (15 t/m 25 jaar).

Vorming en Toerusting
Gericht op catechese, jeugdwerk, leerhuis en begeleiding in pastoraat.

Organisatie en beleid
Flexibel, teamwerker (= goed kunnen samenwerken met anderen binnen de diverse commissies), draagt bij in visieontwikkeling en is pro-actief.

Diakonaat
Maatschappelijk betrokken, gericht op samenleving, kan samenwerken met andere kerken / predikanten en kan inspelen op wat er in de wereld gebeurt.

Overige zaken die van belang zijn
Gevoel voor humor; kan omgaan met kritiek; is in staat, of bereid, om met sociale media te werken; eenvoudig benaderbaar (niet afstandelijk)