Programma V&T Boven-Hardinxveld 24 en 26 oktober 2013

Nieuw Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk
Het is goed de Heer te loven,
Uw naam te bezingen, Allerhoogste,
In de morgen te getuigen van uw liefde
En in de nacht van uw trouw.

Psalm 92 : 2-3

Veertig jaar na het verschijnen van het Liedboek voor de kerken is er sinds mei een nieuw Liedboek, met als ondertitel ‘zingen en bidden in huis en kerk’.
Om er wat meer van te weten te komen, houden we op 24 oktober een avond over dit Liedboek.
De heer Joosse van de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) was één van de bijna 70 mensen die meewerkten in de werkgroepen over en redactie van dit nieuwe liedboek.
Hij vertelt vanavond over het ontstaan van de bundel en licht tekst en muziek toe van de liederen die we met elkaar zingen.

Muzikale medewerking wordt verleend door een cantorij, onder leiding van Bastiaan van der Pijl, die diverse liederen laat horen en samen met u zingt.

Een mooie gelegenheid om kennis te maken wat het nieuwe Liedboek ons te bieden heeft.

Iedereen die graag zingt of benieuwd is naar het nieuwe Liedboek wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Voor wie alvast meer informatie wil: www.liedboek.nl

Datum : donderdag 24 oktober 2013
Tijd      : 20.00 uur, koffie of thee vanaf 19.45 uur
Plaats   : Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld, Jan Steenstraat 5

Wandeling langs kerken en kloosters

In de Middeleeuwen waren er in Schoonhoven maar liefst 3 kerken, 5 kloosters, 4 kapellen en een commanderij. Hiervan zijn nog altijd sporen terug te vinden.
Ook de strijd tussen Remonstranten en Contraremonstranten heeft in hier in alle heftigheid gewoed en de verschillende scheuringen in de kerken hebben sporen in de stad achtergelaten. Schoonhoven kende ooit een bloeiende joodse gemeenschap. Ook hiervan zijn nog stille getuigen in de stad aanwezig.
De gids voert u langs deze gedenkwaardige plekken en vertelt u de verhalen over de verschillende geloofsgroeperingen die elkaar niet konden verdragen, maar toch met elkaar samenleefden in deze stad.
Schoonhoven heeft in de 14e eeuw op cultureel gebied een bloeiperiode gekend. In het kasteel resideerde graaf Jan van Blois. Zijn hof in Schoonhoven kon lang in eer en heerlijkheid de vergelijking met Den Haag doorstaan.

Schoonhoven was toen één van de twee Hollandse vorstenstadjes en het voornaamste literaire centrum in Holland. Schoonhoven kende in die tijd ook een rijk godvruchtig leven. Er werden in die eeuw maar liefst 3 kerken, 5 kloosters, 4 kapellen en een commanderij gebouwd. Hiervan rest alleen nog de vroegere parochiekerk welke tijdens de reformatie in de 16e eeuw overging naar het protestantisme. Sporen in de bebouwing en straatnamen herinneren nog aan het bestaan van wat er verder eens was.

Halverwege de 19e eeuw blijkt dat er in Schoonhoven 130 Joodse inwoners zijn op een totale bevolking van rond de 2500. Het is ook in die tijd dat de Synagoge aan de Haven tot stand kwam. Deze synagoge staat er nog. Er is nu het

Edelambachtshuis gevestigd. De eigenaar juwelier Rikkoert heeft het gebouw gerestaureerd en op de galerij een tentoonstelling van 350 jaar Schoonhovens zilver ingericht. Ook de joodse begraafplaats uit 18e eeuw bestaat nog.

Tijdens deze wandeling gaan we op zoek naar de sporen van het godsdienstig leven in de middeleeuwen en volgen verder de kerkelijke ontwikkelingen in de stad Schoonhoven.

Indeling van de dag
Programma:
11.00 uur Ontvangst Zilvermuseum met koffie en koek
11.30 uur Rondleiding Zilvermusuem
12.30 uur Luxe lunch in Zilvermuseum
14.00 uur Stadswandeling door Schoonhoven langs kerken en kloosters
15.00 uur Op eigen gelegenheid bezoeken van Zilverateliers en Zilverwinkels

Datum : zaterdag 26 oktober 2013
Tijd      : verzamelen om 10.00 uur bij de kerk (Jan Steenstraat 5)
Kosten : €30,00 per persoon