Programma V&T Sliedrecht 2019

De groene kerk’, de Bijbel als inspiratiebron om voor natuur en schepping te zorgen. Peter Siebe is journalist en werkzaam als perscoördinator en eindredacteur bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Hij publiceert over het groene hart van het geloof en laat zien hoe groen de Bijbel is en dat God intens van mensen houdt, maar ook van de natuur. Deze avond neemt Pieter ons mee door de groene Bijbel. Hoe groen zijn wij als kerk en hoe zorgen wij voor de natuur en zetten we ons in voor het milieu? Deze avond is een vervolg op de avonden over ‘God in de supermarkt’, waarin ook werd ingegaan op onze zorg voor de schepping.

Datum/Tijd: Woensdag 16 januari/ 20.00-22.00 uur
Locatie: De Voorhof, kerk Sliedrecht
Kosten:
Vrijwillige bijdrage.
Aanmelden uiterlijk 10 januari
, High tea met muziek.

‘Film Lion’

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal over de Indiase jongen Saroo Brierley. Als vijfjarig jongetje komt hij per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India voert; ver weg van zijn thuis en familie. De kleine Saroo heeft geen idee waar hij is of waar hij vandaan komt. Na wekenlang te hebben gezworven in de ruige straten van Calcutta, wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar. Door een samenloop van omstandigheden, gaat Saroo op zijn dertigste op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijt raakte. Slechts gewapend met Google Earth en zijn vroegste jeugdherinneringen bekijkt hij elke avond urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, totdat hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India in de hoop zijn familie terug te vinden. De film ‘Lion’ is de verfilming van de bestseller ‘Mijn lange weg naar huis’.

Datum/Tijd: Vrijdag 25 januari/ 20.00 uur
Locatie: De Voorhof, kerk Sliedrecht
A
anmelden: Uiterlijk 18 januari

Slapen en Dromen, bekeken vanuit medisch oogpunt’

Ik moet er nog eens een nachtje over slapen. Tijdens de workshop over slapen en dromen noemde een van de deelnemers deze uitspraak. Zoiets zeggen we als we bijv. een belangrijke beslissing moeten nemen. Dromen kunnen ons helpen bij het leren van nieuwe dingen, door ’s nachts veel van wat wij overdag hebben meegemaakt nog eens te herbeleven. Ze brengen ons op nieuwe ideeën en kunnen onze creativiteit aanwakkeren. Een ander ging er ’s nachts wel eens uit om een nieuw idee uit zijn dromen op te schrijven, zodat hij het niet zou vergeten. Huisarts Jan Huisman uit Ridderkerk staat in een voordracht stil bij de slaap, de verschillende stadia en de functie van dromen. Wat is eigenlijk een droom, waarom dromen we en hebben dromen een betekenis en spelen die in ons geloof ook een rol? Want God is bij ons in de avond en de morgen. Zo kan Hij dus ook door Zijn Geest in onze dromen werken. Waarom zou dat alleen voorbehouden zijn aan een paar Bijbelse personen?

Psalm 127 zegt het in vers 2: Vergeefs is het, dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood, Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. We zijn uiteindelijk afhankelijk van God. Hij zaait immers Zijn naam in onze diepste dromen. En als we onze afhankelijkheid van Hem ervaren, dan slapen we ook nog beter! Deze vragen komen aan bod tijdens deze avond. Er is ook uitgebreid tijd voor vragen en discussie.

Datum/Tijd: Maandag 11 februari/ 20.00 uur
Locatie: De Voorhof, kerk Sliedrecht
Kosten: Vrijwillige bijdrage.
Aanmelden: Uiterlijk 4 februari