schikking 15 maart 2020; 3e zondag 40-dagentijd

Oculi ‘ogen’
Lezing: Johannes 4: 5-26
Jezus spreekt de Samaritaanse vrouw bij de bron

Vandaag staat het levende water centraal. In de stip hangt een glazen bol
met daarin water en gipskruid, wat symbool is voor standvastigheid, een
zuiver hart en de eeuwigdurende liefde van God.

Christus is het levende water.
Als je Hem volgt is je geestelijke dorst gelest.

Ik ben de bron,
het levende water
nooit meer dorst.

Bidt overal,
in huis en kerk
en op de fiets.

sta op!
Laat je kruik maar staan
Hij is jouw bron.