Schikking 22 november 2015

IMG_0967Symbolische schikking, 22 november laatste zondag kerkelijk jaar

Op deze dag gedenken wij de mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen de namen waarmee we ons verbonden weten.

De basis van de symbolische schikking is een gedroogd palmblad dat een verbinding vormt tussen de aarde en de hemel. Elke witte bloem staat voor een mensen leven. Er hangen linten, die verbonden zijn met het licht van Christus. Hun diverse kleuren geven aan dat ieder mens uniek is.

 

Gedicht naar Psalm 121

Mijn ogen zien
de bergen van
het leven,
wie staat naast mij
waar is mijn hulp gebleven?

Een stem zegt
dat God mijn helper is
Hij heeft alles geschapen
en is de wachter
die nooit zal slapen

Als ik wankel
is Hij mijn houvast
ik zal niet vrezen
de zon zal niet meer steken
Zijn schaduw zal over mij wezen

Uiteindelijk komt alles goed
God is en was en zal er zijn
Hij redt mijn ziel, geeft zaligheid
bij leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.