schikking 29 maart 2020; 5e zondag 40-dagentijd

Judica ‘spreek recht’
Lezing: Johannes 11:1-4 en 17-44

Jezus zegt: Lazarus kom naar buiten

Gedragen worden door de ander is het thema van deze schikking.
Hoop houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan.
In de stip staat een roos, symbool van de liefde. Onder de roos klimop,
omdat we gedragen worden door onderlinge verbondenheid.

Hoe machtig is Hij,
Hij kiest voor het leven.
Hij sterker dan de dood,
God is groot.

Hoe krachtig is Hij,
Hij roept jou bij je naam.
Kom naar buiten!
Sta op!

Hoe heerlijk is Hij.
Dwars door lijden en sterven
komt Zijn koninkrijk.
Wij zijn de erven.