Schikking 8 maart 2020, 2e zondag 40-dagentijd

Reminiscere ‘Gedenk’
Lezing: Matteus 17 : 1-9 ; Jezus op de berg

Op de berg ontmoet Jezus, Mozes, de wet en Elia, de profeet. Ze spreken met Hem en geven Hem kracht en moed om de weg naar Jeruzalem te kunnen volbrengen.

In de stip staat een nog niet bloeiende hyacintenbol.
Rondom de stip zijn grassen tussen de takken gezet.
Samen vormen ze een stralenkrans.
Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.

 

 

 

Licht van God,
stralend, schitterend,
oogverblindend.

Brood van God,
gebroken,
voedsel voor onderweg.

Stem van God,
luister naar Hem,
Hij is Mijn Zoon.

Wijn van God,
vreugde en vergoten bloed
voor al onze zonden.

Sta op! Vrees niet
Ik ben het:
Jezus