Sociaal Diaconaal Noodfonds

Sociaal Diaconaal Noodfonds

In Hardinxveld-Giessendam is het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) actief, dit is een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke kerken.

Wat houdt het SDN in en voor wie is het bedoeld?

In onze samenleving zijn er helaas altijd mensen die in financiële problemen komen. Vaak is ziekte, of werkloosheid, of langdurige arbeidsongeschiktheid de oorzaak. Dikwijls is het een combinatie van deze zaken. In dergelijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de sociale wetgeving. Het loket WMO speelt hier een belangrijke rol in.

Is de bijstand niet toereikend, dan kan een beroep gedaan worden op de kerk.

Dit gebeurt ook regelmatig en de diaconie kan dan gelukkig de ergste nood verlichten.

Maar wat als je geen lid bent van een kerk?

Voor die groep inwoners van Hardinxveld-Giessendam is het Sociaal Diaconaal Noodfonds opgericht. Het Noodfonds wil mensen helpen die in acute financiële nood gekomen zijn en die niet bij een diaconie kunnen aankloppen. Je zou het Noodfonds het laatste vangnet kunnen noemen in onze samenleving.


Folders liggen op allerlei openbare plaatsen in ons dorp, zoals de bibliotheken, het gemeentehuis, wachtkamers en dergelijke. Ook in de ontmoetingsruimte van onze kerk zijn de folders te vinden.


Via het telefoonnummer 06-41815074 en Postbus 112, 3370 AC is ook informatie op te vragen. De website van het Noodfonds is
 www.noodfonds-hardinxveld.nl

We willen als kerken en diaconieën zo ook aanwezig zijn in de wereld. Hielp onze Heiland ook geen mensen die geen kant meer uit konden? In navolging van Hem willen wij er ook voor die mensen zijn.