Startweekend seizoen 2015-2016

DE PLANKEN OP

We zoeken nog enthousiaste deelnemers voor de theaterdag. Deze zaterdag is onderdeel van het Startweekend. We willen met een groep mensen vanaf 16 jaar theater instuderen o.l.v. theaterdocent Niek Dekker. De hele dag gaan we aan het werk met elkaar en voeren in de avond de stukken op. Je hoeft niet te kunnen zingen of dansen. Als je dat juist graag doet is dat natuurlijk ook heel leuk. Dan mag je die talenten laten zien. Of als je een muziekinstrument wilt meenemen is dat ook mooi.
Het thema is: ‘Goede buren’. Niek is al druk aan het brainstormen. Misschien twijfel je omdat je denkt dat je niet genoeg talent hebt. Zet die twijfel dan aan de kant en durf de stap te wagen. Want ik weet uit ervaring dat je geen spijt krijgt. Zo’n dag geeft zoveel binding en is een ervaring die je niet snel vergeet. Je zult verbaasd zijn over wat je in één dag met elkaar kan presteren!!
En wil je echt niet meedoen? Dan verwachten wij u/jou als toeschouwer in de avond bij de uitvoering. Houd dus het hele Startweekend vrij!!!
Geef je snel op! Intussen moet je niet schrikken als ik je er gewoon even over aanspreek.
Margreet Besems,
Namens de VET-commissie

Datum:                 19 september 2015
Locatie:                ontmoetingsruimte van de kerk
Aanvang:              9.30 tot 17.00 uur instuderen, ’s avonds de uitvoering                             Informatie:            margreetbesems@live.nl / tel. 0184-61

Startweekend voor jong en oud
Jullie zijn van harte welkom, Startweekend 2015
Hallo allemaal, willen jullie het volgende vast in de agenda zetten: 18 t/m 20 september is het weer startweekend. Vrijdagavond wordt er iets georganiseerd voor de jongeren van beide clubs. Nadere informatie volgt. Het is een voorbereiding op het kamp, welke het daarop volgende weekend; 25 t/m 27 september plaats vindt. Dit ook maar in de agenda zetten!
Zaterdag is er een theaterdag, je kunt jezelf daar nog voor opgeven bij Margreet Besems, zie het  stukje hier boven: ‘de planken op.’ Zaterdagavond is er vanaf 18.00 uur een heerlijke BBQ. De opvoering van het theaterstuk zal tijdens de BBQ die avond plaatsvinden in de kerk.
Zondagmorgen is er de startdienst en het begin van het jaarthema: ‘Goede buren’. Voorganger van de startdienst is ds. Ris uit Boven-Hardinxveld.
Zo zie je maar, een gevarieerd programma. Dus wij hopen dat jullie na een uitgeruste vakantie weer allemaal meedoen in dat weekend.

Namens de startcommissie.