Startweekend 2018-2019

Op vrijdag 14 september 2018 willen we met de jeugd van 7 t/m 16+ een Running dinner gaan doen. Dit houdt in dat er groepjes van max vier jongeren bij verschillende gemeenteleden langsgaan om een voor-, hoofd- of nagerecht te nuttigen. We beginnen om 18.00 uur in Het Spoor en gaan dan eerst naar de gemeenteleden die een voorgerecht hebben gemaakt, daarna gaan de groepjes naar andere gemeenteleden die een hoofdgerecht hebben gemaakt. En als afsluiting gaan ze weer naar andere gemeenteleden die een nagerecht hebben gemaakt. Ze hopen dan rond 20.45 uur weer in Het Spoor te komen.

Als je voor een groepje eten wilt bereiden (dus alleen een voor-, of hoofd- of nagerecht), geef je dan op via cjstuurman@gmail.com. We hebben waarschijnlijk 25 gemeenteleden nodig om deze vrijdagavond te laten slagen. Dus hopen we op veel reacties van gemeenteleden.

Zondag 16 september:

Zondag 16 september starten we met een startdienst. Klaas Otter zal deze dienst voorgaan en er is muzikale medewerking van de cantorij. Na deze viering gaan we met elkaar koffiedrinken onder het genot van een lekker stuk koek of cake. Wie wil er bakken? Er komt een intekenlijst te hangen in de ontmoetingsruimte.

Na de koffie willen we, net als vorig jaar, in groepjes verschillende activiteiten gaan doen. Koken, een wandeling, sport en spel, een muzikale workshop, een quiz en knutselen voor de kinderen. Wilt u hierbij helpen, dan graag aanmelden bij anneliessopraan@gmail.com. Verdere info en inschrijfmogelijkheden volgen later via de weekbrief.

Na de activiteiten willen we met elkaar lunchen en het startweekend afsluiten met een korte viering. De avonddienst komt deze dag te vervallen.

Natuurlijk is het mogelijk om alleen een gedeelte van de startzondag mee te doen. Wilt u na de dienst naar huis en komt u terug voor de lunch? Prima. Zijn de kinderen na het eten te moe voor de viering? Ga gerust naar huis. We hopen natuurlijk wel dat zoveel mogelijk gemeenteleden met elkaar het gemeente-zijn willen vieren. We hebben vorig jaar gezien wat een mooie dag dit kan zijn! Voor vragen: mail of bel gerust. Voor hulp bij de activiteiten: we horen het graag!