Startweekend seizoen 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar de kerkdienst. Vijf tips:
1.      Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
2.      Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
3.      Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
4.      Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
5.      ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.
Het thema voor het komend seizoen is: ‘Een open huis’.
Op vrijdag 15 september willen we, net als voorgaande jaren met de jeugd van 8 t/m 16+ een lopend buffet gaan doen. Dit houdt in dat er groepjes van max. 5 jongeren bij verschillende gemeenteleden langsgaan om een voor-, hoofd- of nagerecht te nuttigen.
Dus zoals het thema zegt: ‘Zet je huis open voor de jongeren.’
We beginnen om 18.00 uur in ‘Het Spoor’ en gaan dan eerst naar de gemeenteleden die een voorgerecht hebben gemaakt, daarna gaan de groepjes naar andere gemeenteleden die een hoofdgerecht hebben gemaakt. En als afsluiting gaan ze weer naar andere gemeenteleden die een nagerecht hebben gemaakt.
Ze hopen dan rond 20.45 uur weer in ‘Het Spoor’ te komen. Als je voor een groepje eten wilt bereiden (dus alleen een voor-, hoofd of nagerecht), geef je dan op via cjstuurman@gmail.com . Als we niet genoeg aanmeldingen hebben, gaan we zelf als commissie in augustus nog bellen om te vragen wie er mee wil doen. We hebben waarschijnlijk 25 tot 30 gemeenteleden nodig om deze vrijdagavond te laten slagen. Dus hopen we op veel reacties van gemeenteleden.
Op zaterdag en zondag doen we het startweekend dit jaar anders. Op zaterdag zijn er geen activiteiten.
Wilt u iets bakken voor bij de koffie na de dienst op zondagmorgen? De intekenlijst komt in de ontmoetingsruimte te hangen. Daarna kan iedereen, jong en oud, zich opgeven om mee te doen aan verschillende workshops. Denk hierbij aan iets creatiefs, iets muzikaals, een wandeling of puzzelen. Verder informatie volgt in de weekbrieven van augustus en september. Aansluitend willen we gezamenlijk een broodmaaltijd nuttigen en het startweekend beëindigen met een vesper (kort samen zijn), waarin de acties uit de workshops te zien zullen zijn. Rond 15.00 uur is het startweekend ten einde.
De avonddienst vervalt dan ook.
Er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden voor deze dag om de kosten te dekken.
Een andere opzet dit jaar en we hopen dat u en jullie allemaal komen om als één gemeente een goed en gezellig begin te maken aan het nieuwe seizoen!
De startcommissie, Stenny, Dikkie en Annelies.