Stille zaterdag 2017

Het kruis is omwikkeld met groene hedera. Vanavond zingen en bidden we tot God
om nieuw leven en kracht. We leven naar het licht en ontsteken onze kaarsen aan de
nieuwe paaskaars.
Stille Zaterdag 2017

Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lied 601: 3b