Stille Zaterdag 2018

Symbolische schikking

Stille zaterdag

Lezing: Marcus 16:1-8

Vandaag is de laatste dag van de veertigdagentijd.

De wereld bereidt zich voor op het komende Paasfeest.

Wat wij nu weten wisten Maria van Magdela en Maria de moeder van Jakobus en Salome nog niet. Zij hadden olie gekocht om het lichaam van Jezus te verzorgen.

De Bijbel zegt: Op zondag gingen ze naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op……

In tegenstellig tot goede vrijdag ligt het kruis

nu schuin op de stenen. Het zwarte kleed is vervangen door een wit kleed en rondom het kruis zijn een paar witte bloemen gedrapeerd.

De deur staat open.

De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,

verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733