Stille Zaterdag en Pasen 2015

Symbolische bloemschikking Stille Zaterdag
Rustende handen

We bevinden ons in de schaduw van Jezus kruisdood.
De handen zijn in rust.
Stille Zaterdag is een dag van bezinning.
We lezen verhalen over schepping en opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door.
40-dg Stille zaterdag, Bijna Pasen 2015
Liedboek 350:7
Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht
eens zal zij bloeien als een roos
een dal vol rozen, zondeloos!

 

 

Pasen 2015Symbolische bloemschikking Pasen
Thema: Open je handen

Lezing: Psalm 118:15-24 en Johannes 20:1-18

Wanneer Maria van Magdela de opgestane Heer ontmoet
in de tuin is er geen herkenning. Bij het noemen van haar naam
breekt het licht door. Ze strekt haar handen naar diegene die ze
dacht kwijt te zijn. Ze wil vastpakken en niet meer loslaten. Ze wil terug
naar wat voorbij is. Daar in die tuin hoort ze dat haar handen los moeten laten. Alleen met open handen is het geheim van de opstanding  te beleven.
Rondom de bloemen zien we doorzichtige kralen. Het zijn de tranen van Maria. Dwars door de tranen van verdriet en gemis breekt de hoop door.

Evangelische Liedbundel 122:1
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans’ Jeruzalem.
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan.