Stille zaterdag en Pasen 2014

Stille Zaterdag, 19 april

Stille ZaterdagWe bevinden ons nog in
de schaduw van het kruis
we wachten en waken
we lezen en bidden
en groeien toe naar het licht
een witte doek wordt in de poort gelegd
en geeft de komst van het licht aan
aan weerskanten wordt mos gelegd
het groene mos staat symbool
voor de trouw van God

 

 

Pasen 20 april

Pasen 2014Symbolische bloemschikking
Thema: Weldadige stilte
Lezing: Johannes 20:1-18

In de vroege ochtend, terwijl het nog donker is,
gaat Maria naar het graf.
Bij het graf gekomen ziet ze dat de steen voor de toegangspoort weg is.
Ze gaat naar Petrus en vertelt over de steen
die weggerold is en over haar angst
dat het lichaam van Jezus is weggehaald.
Petrus gaat naar het graf, langzaam gaat hem een licht op.
Maria zoekt de stilte van de tuin op.
Daar ontmoet ze de opgestane Heer.
Witte bloemen bloeien bij de poort.
Ze vertellen over het leven dat sterker is dan de dood.