Thema avonden over het Heilig Avondmaal 2019

1e thema-avond over het Heilig Avondmaal

Woensdag 16 januari was de 1e thema-avond over het Heilig Avondmaal, in een serie van 3. Er kan teruggekeken worden op een avond met goede gesprekken (passend bij het jaarthema!) waarin met elkaar gedeeld is over de beleving van de Maaltijd van de Heer. Er was openheid en ruimte om elkaars ervaringen en gedachten te horen. Hierin zaten overeenkomsten, maar soms ook best grote verschillen. Mooi om daarin van elkaar te horen en te leren. Daarnaast is er gesproken over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook hierin legde iedereen weer zijn eigen accenten. Tot slot schreef iedereen (bijna 40 gemeenteleden, gevarieerd in leeftijd) op een kaartje wat hij/zij meenam uit deze avond naar een volgende avondsmaalviering.

De volgende avond staat gepland op woensdag 13 februari ’19. Iedereen is dan opnieuw welkom; ook gemeenteleden die deze 1e avond niet aanwezig konden zijn.