vierde advent 2013

Vierde zondag van advent
Thema: Batseba
Lezing: 2 Samuël 11 en Mattëus 1:1-6

De vrouw die vandaag in de vertelling centraal staat is Bathseba.
In het geslachtsregister van Jezus noemt Mattëus haar niet bij haar naam,
maar is zij de vrouw van Uria.

Over haar gevoelens wordt niet gesproken,
als zij door David met list en
bedrog van Uria
wordt afgenomen en als later ook haar eerste zoon sterft.
Dit alles vormt echter een zwarte plek in haar leven.
4 advent

Bij de boomstam daarom verschroeide schors,
waaruit echter een witte roos komt:

Met de geboorte van Salomo bloeit uit die
verschroeide plek
de roos van liefde en vrede,
want pijn en verdriet hebben niet het laatste woord.