Wandelen met Jezus 4: liefhebben

Vraag     ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Met deze vraag in Marcus 12:28 komt een schriftgeleerde bij Jezus. De schriftgeleerde vraagt: welke van alle geboden. Welke geboden zou hij bedoelen? Alle geboden, dat zijn er nogal wat; als je alles meetelt wat de joodse geleerden bedacht hebben, dan kom je al gauw op meer dan 600. Maar welke zou Jezus er dan uit moeten halen als de allerbelangrijkste? Dit keer stelt Jezus geen wedervraag, zoals Hij in veel andere situaties wel doet.

Belangrijkst     “Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Recht voor zijn raap en zonder omwegen, zonder aarzeling noemt Jezus dit gebod. Een gebod dat uit Deuteronomium 6:4 en 5 komt: “Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.” Geen woord te veel en geen woord te weinig. Deze woorden zijn magistraal. Toen ik hier verder over nadacht was ik diep onder de indruk van deze twee korte zinnen. Wat een kracht zit hierin.

Onze God     Mozes geeft deze woorden aan het volk Israël. Luister Israël. Luister, wat is het belangrijkste: de liefde voor God. Dat is het begin en het eind. De liefde voor God. En Mozes noemt die God ‘onze’ God, het gaat hier over de God van Israël. Met nadruk wil Mozes, wanneer hij over de geboden van God begint duidelijk maken dat het gaat om ‘onze’ God. Geen andere god geen buitenlandse (Egyptische) god en geen afgod. Maar Y@hovah (geschreven vorm van YHWH, met de klinkers van Adonay; dit uit eerbied voor de Heilige Naam). Deze enige God de enige levende God, de Schepper, de almachtige God, die het volk uit Egypte gered heeft. De Heer, onze God, is de enige Heer. De enige.

Helemaal     Heb de HEER uw God lief met geest, ziel en lichaam. Niets mag ongenoemd blijven. Wanneer het gaat om de liefde tot God is niets te veel. Volledig op Hem gericht zijn in liefde.  “met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met heel je kracht.” Niet een klein stukje, niet op halve kracht, niet een deel van mijn hart, nee God wil mij volledig met alles erop en eraan. Ik behoor Hem toe. Hij is mijn Schepper en mijn Heer. Heel mijn leven is voor Hem.

Tweede gebod     Wat een hoge woorden zijn dat. Maar ook wat een uitdaging om op die manier te leven. Met hart en ziel, verstand en kracht volledig in dienst van God. Hoe vaak denk ik niet alleen maar aan het tweede gebod. Daar gaat het toch om in het leven: heb de ‘naaste’ lief als jezelf? Dat gebod kan ik tenminste handen en voeten geven. Dan kan ik tenminste iets doen. Handen uit de mouwen en aan de slag voor mijn naaste. Maar vandaag gaat mijn aandacht naar de eerste woorden, de voornaamste: heb God lief.

Stil zijn     Juist afgelopen jaar heb ik geleerd om stil te worden bij God. In Zijn nabijheid komen. Tijd nemen om Hem op te zoeken in Woord en gebed, aan de voeten van Jezus. Ik doe dat door bewust momenten van stilte te nemen in mijn stille tijd, door een paar minuten gewoon stil te zijn, bij een enkele tekst uit de Bijbel. Ik wil God de gelegenheid geven om iets tegen mij te zeggen. Aandachtig aanwezig zijn in de aandachtige aanwezigheid van God, noemt iemand dat. Het vormt mijn geloof en denken en mijn handelen. Heel bijzonder. Probeer het maar eens uit. God is erbij. God is er voor jou.

Klaas Otter

Reacties zijn gesloten.