Wandelen met Jezus 3: struikelsteen?

Wijnbouwers     Eén van de plaatsen in de Bijbel waar over de ‘struikelsteen’ gesproken wordt is in Marcus 12 waar Jezus een gelijkenis vertelt over de wijnbouwers. De wijnbouwers of pachters willen geen vrucht afstaan aan de eigenaar van de wijngaard. God is die eigenaar van de wijngaard (Israël). Hij verwacht vruchten.

Erfgenaam     De knechten uit de gelijkenis worden mishandeld, gedood en vernederd. Net als de profeten destijds. “Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.” Maar zelfs zijn eigen zoon, de erfgenaam hebben ze vermoord en zijn lichaam buiten de wijngaard gegooid.

Persoonlijk     Jezus eindigt de gelijkenis als volgt:
“Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”’  Jezus weet dat de bouwers, de leiders van Israël de Bijbeltekst uit Psalm 118 heel goed kennen. Ik vind het ook zo mooi dat Hij zegt: hebben jullie dit niet gelezen? Jullie kennen de Bijbel, jullie weten wat God van je vraagt, Ik vertel niets nieuws. Je volgt elke week een kerkdienst. Maar het komt de oudsten te dicht op hun eigen huid. Komt Jezus met zijn woorden mij te dicht op de huid? Ga ik afhaken als het spannend wordt in deze tijd van lockdown, of durf ik ronduit te belijden dat Jezus mijn hoeksteen is.

Rotsvast     De tekst over de hoeksteen is een belangrijke tekst, want naast de drie evangelisten Mattheus, Marcus en Lucas zijn er veel teksten die over de hoeksteen gaan:
Psalmen 118:22      “De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.”
Jesaja 28:16       “Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen,een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken.”
Handelingen 4:11 en 12      “Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’
Romeinen 9:33      “…waarover geschreven staat: ‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’”
1 Petrus 2:6-7      “In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen.Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’”

Geheim     In het Mattheus evangelie wordt ons het geheim van deze gelijkenis onthuld: Jezus zegt tegen de oudsten van Israël: “Daarom zeg Ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.”  En in de Romeinenbrief: “Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun geloof. Maar Israël, dat ernaar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt.”
Geen struikelsteen maar De Hoeksteen voor iedereen die gelooft:“op grond van hun geloof”. Geloof dat Jezus de enige naam op aarde is, die de mens redding biedt en je komt niet bedrogen uit. Bij Hem is het veilig, Hij is betrouwbaar. Geen struikelsteen maar een rotsvaste hoeksteen.
Klaas Otter

Reacties zijn gesloten.