Wandelen met Jezus 2: ochtendritueel

Hoezo     In een schrijven van de EH dat ik door de bus kreeg stond met grote letters de tekst:  Hoezo, loof de Heer mijn ziel?     Het artikel vertelt dat tegenwoordig geen ander nieuws meer gebracht wordt dan alleen maar over het feit dat we in een nare tijd leven. Je kunt de krant er niet voor opslaan, op elke pagina hetzelfde. Niks: Loof de Heer mijn ziel. Wat is er toch met ons aan de hand?

Gods Woord     Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij kroont u met trouw en liefde.  (Psalm 103/2-4)

Vergeving      Psalm 103 intrigeert me enorm en vooral de genoemde verzen. Voor een christen zou het heel duidelijk moeten zijn: Hij vergeeft u alle schuld. De echte werkelijkheid is niet wat we zien op de tv of lezen in de krant. De echte werkelijkheid is daar waar Jezus is en waar Hij geëerd wordt. Geëerd door liefde voor God en liefde voor de naaste. De twee regels waar de hele wet mee vervuld is. Als we ons verootmoedigen en bekeren staat er zelfs al in de Psalmen: Hij vergeeft u alle schuld.

Genezing     Jezus geneest al mijn kwalen. Welke kwalen zijn we tegenwoordig mee behept? Is dat de kwaal van het eigengereid zijn? De kwaal van ik wil dat, ik wil, ik. De kwaal van het rijke westen in een tijd van neerslachtigheid en frustratie van vermoeidheid en lamlendigheid. Maar er is een oplossing die ik elke dag ervaren mag: Loof de Heer mijn ziel en God kroont ons met trouw en liefde. Dat is de weg die de Zoon van God mij wijst. Elke dag opnieuw begin ik met een wandeling met Jezus, waarin ik me volledig kan overgeven aan Zijn liefde en trouw. Vervolgens mag ik dat op mijn manier weer doorgeven aan de ander die ik die dag ontmoet. Het heeft mijn leven een verrassende wending gegeven, sinds ik dagelijks ruim de tijd neem om te beginnen met Jezus en weet je: Hij geneest me van alle kwalen.

Bron     De dag beginnen met een lofprijzing opent de weg voor God om ons te zegenen met Zijn liefde en trouw. De dag anders beginnen dan met het nieuws van nu.nl. De dag beginnen met ons open stellen voor de dingen die God voor ons heeft voorbereid. De dag beginnen met een verlangen naar echt leven. Terug naar de Bron met een hoofdletter, waar we onze geestelijke dorst kunnen lessen. De dag verloopt anders als we die beginnen met een lofprijzing aan God. Mijn dag loopt anders nu ik de Heer de ruimte geef mijn denken te beïnvloeden en me anders op te stellen en geloof op de voorgrond te zetten. Geloof dat Hij niets anders wil dan ons te kronen met trouw en liefde. Het geloof in de Heer, de Bron, die al onze schuld vergeeft, al onze kwalen geneest en ons kroont (corona) met liefde en trouw. Loof de Heer mijn ziel!

Klaas Otter

Reacties zijn gesloten.