Wat doet de diaconie?

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad, verrichten een taak in de eredienst, en hebben op grond van hun ambt een taak bij de viering van het avondmaal en bij de inzameling van de gaven. Hiernaast hebben zij een algemeen dienende taak in de gemeente.

In de praktijk betekent dit:

 • De leden van onze gemeenste in praktische zin ondersteunen waar en wanneer dit nodig is.
 • Het verlenen van bijstand en bescherming aan mensen die dat nodig hebben binnen en buiten onze kerkelijke gemeente.
 • Bijdragen aan het algemeen maatschappelijk welzijn
 • Bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping

De diaconie voert dit o.a. uit door:

 • Het geven van praktische en/of financiële bijstand aan leden van de eigen gemeente in situaties waar ondersteuning door de overheid niet toereikend is.
 • Het helpen van leden van de eigen gemeente bij het verkrijgen van steun van overheidsinstanties en ander niet-kerkelijke instellingen.
 • Het regelen van vervoer voor degenen die niet zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen.
 • Ondersteunen van mantelzorgers.
 • Het onderhouden van contacten met de plaatselijke voedselbank.
 • Door middel van het interkerkelijk noodfonds praktische en/of financiële steun te geven aan inwoners van Hardinxveld-Giessendam in situaties waar de ondersteuning van de overheid niet toereikend is.
 • Contact houden en deelnemen aan het overleg met gemeentelijke en maatschappelijke organisaties.
 • Financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties die lokaal, regionaal of landelijk actief zijn.

Hiernaast is de taakgroep dienen is nauw betrokken bij de ZWO-activiteiten (Zending, Wereld-Diaconaat en Ontwikkelingsamenwerking.

U (of jij) kunt als volgt in contact komen met de diaconie:

 • het direct persoonlijk benaderen van een lid van de diaconie (zie het jaarboekje voor de namen en de telefoonnummers);
 • per e-mailbericht: dienen@pknhardinxveld.nl