Witte Donderdag 1 april 2021

Symbolische schikking

Witte Donderdag
Het laatste avondmaal
‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’

Lezing: Mattheüs 26:26b
Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De glazen vazen worden omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren die we gebruikten bij de schikking ‘De hongerigen voeden’, accentueren nu de lijn van het open hart.

Hij breekt het brood
en zegt: Neem, eet, gedenk, geloof
wees voor boze stemmen
voor het kwade doof
Hij neemt de beker
vult die tot de rand
met twinkelende ogen
belofte is als ster en zand
ik realiseer me
Hij wil bij ons zijn
in het breken van het brood
in het schenken van de wijn
met hart en ziel
met liefde en trouw
is Hij in ons midden
mag ik dan bij Jou?