Witte Donderdag 2016

Foto, Witte Donderdag

Symbolische schikking
Witte Donderdag 24 maart
Lucas 22:14-20

 Hij brak en sprak
mijn lichaam
is brood

Voedsel ten leven
voor allen
gegeven

 

Neem,
eet gedenk
en geloof.

 Hij keek rond
toonde de beker
het nieuwe verbond

 Mijn bloed is vergoten
door lijden
en dood

 Neem, drink
gedenk
en geloof