Witte donderdag 2017

Vandaag komen we bij elkaar om te de maaltijd van de Heer te vieren.

In de symbolische schikking staat een lampetstel. De schaal is gevuld met water.
Er ligt ook een opgerolde handdoek, dit alles verwijst naar de voetwassing.
Het brood staat symbool voor Jezus. Hij brak het brood, deelde het uit en zei:
‘Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
Doe dit, telkens opnieuw om mij te gedenken.’
Witte Donderdag 2017

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,  
Kyrie eleison.

Lied 558: 4