Witte donderdag 29 maart 2018

Symbolische schikking

Witte donderdag

Lezing: Johannes 13: 1-15

Vanavond vieren wij het heilig avondmaal. Jezus vierde dat met zijn discipelen zo’n tweeduizend jaar geleden naar alle waarschijnlijkheid in het huis van de moeder van Marcus. Tijdens het eten stond Jezus op. Hij deed water in een bak, en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Zo leert Hij ons dat we bereid moeten zijn om zelfs de voeten van een ander te wassen en te drogen: Dat was gewoonlijk de taak van slaven. Het gaat om de bereidheid de minste te willen zijn, om de ander te willen dienen. Je moet daar bewust voor kiezen.

Jezus geeft het goede voorbeeld.

In de schikking zien we een lampetstel met water en een opgerolde doek.

Hij gaf ons zwijgende een teken

en kwam ons voet voor voet nabij,

Hij deed het water van zich spreken

hij stort zich uit en reinigt mij.

Lied 569:2