Witte Donderdag en Goede vrijdag

Symbolische bloemschikking voor Witte Donderdag                                                     Uitnodigende handen

Op deze dag gedenken wij hoe Jezus de voeten waste van zijn leerlingen.
Hij vraagt zijn discipelen om te doen als Hij.
Waar en naar wie strekken wij onze handen uit?
Samen mogen wij getuigen zijn van de woorden,
die Hij sprak toen Hij het brood brak: Neem eet, gedenk en geloof.
En hoe hij de beker rond liet gaan: Neem drink, gedenk en geloof.
40-dg witte dond 2015
Liedboek 998:3                                                                        Het stof van al de wegen van ons leven,                                    kom was het van de stukgelopen voeten.                                   kom, geef dat onze handen hen genezen                                   die ver van huis geen goed vriend ontmoeten

 

 

Symbolische bloemschikking Goede Vrijdag
Gebalde handen

Op Goede Vrijdag, staan we stil bij het lijden en
de kruisdood van de Here Jezus.
De ene hand wordt gebald, vanwege de gebalde vuisten
die naar Jezus worden opgestoken.
De andere hand staat open.
Deze symboliseert de overgave van Jezus.
Volgens een oude legende bloeiden er witte anemonen onder het kruis.
Ze werden rood door het bloed.
40-dg goede vrij 2015
Liedboek Gezang 189:3                                                            Mijn verlosser hangt aan ’t kruis.                                               Zou ik dan in droeve dagen troostloos klagen?                           Als ik naar Zijn kruis mij richt                                                   valt mijn eigen last mij licht.