Zangdienst 20 maart 2016

We zijn verheugd dat er sinds lange tijd weer een zangdienst wordt georganiseerd.  Aan het begin van de stille week, zondagavond 20 maart zullen liederen uit verschillende bundels worden gezongen rondom het thema ‘Van lijden naar verblijden’.

Bij zangdienst 20 maart 2016Ook zal er een korte meditatie zijn rondom de lezing uit Johannes 12 vers 23-26 door Wolter Smit. Jan van Heteren zal de begeleiding verzorgen op het orgel. Wees welkom, zondag 20 maart, aanvang 18.00 uur.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.