Zondag 1 november

Symbolische schikking

Zondag 1 november Doopdienst

Lezing: Jesaja 43:1-7

De profeet Jesaja vertelt over God die met ons meegaat door het leven.

In de symbolische schikking hangt een doek, die verwijst naar het vuur, zie ook de pluimen van de azijnboom.

In het bakje met de handen is water.

De klimop eromheen staat voor trouw van God.
De hand met de parel symboliseert de liefde van God en Zijn tedere gevoelens voor ons.
Eens zullen wij allen samen komen in Zijn koninkrijk.
Wij zijn voor Hem van grote waarde.
Schepper van de aarde
die wonderen verricht
wij zijn van grote waarde
groei naar het licht
als je loopt door het vuur
of onder gaat in de Jordaan
weet dat Ik in dat uur
om je heen wil staan
eens komen wij weer samen
uit ballingschap en pijn
de Heer roept jou bij name
en zal steeds met je zijn.