Zondag 19 juli

Vijfde zondag van de zomer
Lezing: Openbaringen 7: vers 9-17
Vandaag gaat de lezing over het laatste Bijbelboek Openbaringen.

In het midden zien we een rode roos, deze staat voor het Lam Gods.
Daarbij zien we witte tule met bloemen, dat zijn degenen die uit de verschrikkingen gekomen zijn en hun kleren hebben wit gewassen met het bloed van het Lam.
Ze dragen groene takken met zich mee. Het Lam midden voor de troon zal hen brengen naar waterbronnen van leven. God zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Blijdschap en geluk
niets gaat er meer stuk
pluk takken van de bomen
de Heer wil bij ons wonen

geen hitte, felle zon
maar koele waterbron
milde handen, vriend’lijk ogen
Hij zal alle tranen drogen.