Zondag 25 oktober

Symbolische schikking

Zondag 25 oktober

Lezing: Nehemia 8

Ezra leest uit het woord van God. De Bijbel ligt in het midden. Links en rechts staat gipskruid. Dit staat symbool voor het volk. Ieder krijgt de opdracht om groene takken te verzamelen. Takken met veel bladeren van olijfbomen en palmbomen.

Van die takken bouwde men een hut. Daarin vierde men feest zeven dagen lang.

Ezra gaat op een podium staan
op het plein bij de Waterpoort
dankt God om wat Hij heeft gedaan
het hele volk luistert en hoort
de wet wordt voorgelezen
de schriften uitgelegd
iedereen knielde neder
ja en amen wordt gezegd
de grandeur van vroeger
is terug van weggeweest
ze vierden in loofhutten
zeven dagen feest
zo kwam vergane glorie
en oude luister weer
het einde van de ballingschap
Is teruggaan naar de Heer.