Zondag 5 juli (doop- en belijdenisdienst)

Lezing: Marcus 10 :13-16
Vandaag is het een feestelijke dag er wordt gedoopt en belijdenis gedaan.

Achter het raamwerk, zien we Jezus als een witte roos.
Rondom Hem, staan de kinderen, dat is het gipskruid in de cirkel.
Voor de schikking vaart het schip van de kerk met de gemeente erin.
Zij mogen het verhaal van Jezus doorgeven.

leef bij Mij
vrij en blij

speel en lach
elke dag

kom maar gauw
Ik zegen jou