Zondag na Pasen 19 april 2020

Symbolische schikking
Zondag na Pasen
Lezing: Lucas 24: 13 t/m 35
Voor de schikking staan twee narcissen.
Zo moeten de twee Emmaüsgangers zich gevoeld hebben.
Alleen met zichzelf bezig. Zozeer dat zij de opgestane Heer niet herkennen.
Verscholen achter een voile worden de twee vergezeld door een witte roos. Gaandeweg komt het inzicht. De Emmaüsgangers zullen nog diezelfde avond teruggaan naar Jeruzalem om aan de elf en de anderen te vertellen hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Tot tranen toe bewogen
herkende zij Hem niet,
een waas kwam hen voor ogen,
zo bezig zijn met je verdriet.
Weten jullie van het kruis?
De Bijbel ging voor hen open,
met Jezus kom je altijd thuis,
maar Hij wilde verder lopen.
Zaai in onze diepste dromen
een brandend hart van liefde rood,
het wordt avond de nacht gaat komen
blijf bij ons Heer, breek het brood.