Zondag van de Drie-eenheid

Symbolische schikking
Zondag van de Drie eenheid
Lezing: Matteus 28: 16-20

De eerste zondag na Pinksteren heeft de naam Trinitatis gekregen, ook wel zondag van de drie eenheid genoemd. In de lezing van vandaag krijgen de leerlingen van Jezus de opdracht mee: Maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Voor de schikking is er water voor de doop. Achter de opening staan drie rozen deze staan voor de drie eenheid. Ze zijn verschillend van kleur maar behoren alle drie tot dezelfde familie. De klimop ligt erbij als teken van Gods trouw.

één in wezen
één in zijn
bid tot God
groot en klein

één in wezen
kom tesaam
zing een lied
in Jezus naam

één in wezen
vier het feest
met Vader, Zoon
en Heilige Geest