3e collecte augustus 2023

Pauluskerk Rotterdam
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen, die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Het doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. Het versterken van hun levenskracht, zodat ze weer in verbinding kunnen komen met de maatschappij.
Omdat de Pauluskerk een diaconaal missionair centrum wil zijn, streven zij naar barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Het gaat om  individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie. Alles versterkt elkaar. Je geeft de mensen niet alleen vis, maar je leert hen tegelijkertijd zelf vissen.
Kijk ook op de site: www.pauluskerk.nl

Kanoën en suppen

Datum: 5 augustus / Tijd: 19:00 uur / Plaats: Leerdam

Omschrijving: Meet Me organiseert activiteiten voor christenen van ca. 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving.
Op zaterdag 5 augustus gaan we kanoën en suppen!
Daarna gaan we nog borrelen bij de Beren in Leerdam.
Geef je uiterlijk 24 juli op.
Voor meer informatie en opgaveformulier kijk je op https://meetmevijf.jouwweb.nl/

3e collecte juli 2023

Stichting Exodus Nederland – de Bodem van de oceaan
In juli is de opbrengst van de 3e collecte bestemd voor Exodus Nederland. In 1979 kwam gevangenispredikant Jan Eerbeek op het idee om een opvang voor ex-gevangenen te starten. In die tijd keerde zo’n 75% van de vrijgelaten gedetineerden weer snel terug in de gevangenis. Nu, ruim 40 jaar later, werkt Exodus nog volop aan die missie. Net als de uittocht uit de woestijn van het Hebreeuwse volk gaat de tocht van (ex-) gedetineerden met vallen en opstaan; zoals het moment waarop zij vrijkomen. Ze willen dan vaak een ander pad bewandelen, maar dat gaat niet vanzelf, zij hebben iemand nodig die in hen gelooft. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.
Ruim 300 medewerkers en bijna 1.700 vrijwilligers zijn dagelijks aan het werk om vele honderden gedetineerden en ex-gedetineerden te motiveren. Ook achterblijvende ouders, partners en kinderen kunnen rekenen op de steun van Exodus.
Vijf jaar geleden raakte Aad (33 jaar) gedetineerd en vanaf toen ging het bergafwaarts. ‘Mijn leven lag op de bodem van de oceaan’, vertelt Aad. ‘Exodus opende deuren voor mij die ik zelf niet open kreeg, daar ben ik hen dankbaar voor’.
Meer informatie is te vinden op: www.exodus.nl