3e collecte augustus 2023

Pauluskerk Rotterdam
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen, die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Het doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. Het versterken van hun levenskracht, zodat ze weer in verbinding kunnen komen met de maatschappij.
Omdat de Pauluskerk een diaconaal missionair centrum wil zijn, streven zij naar barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Het gaat om  individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie. Alles versterkt elkaar. Je geeft de mensen niet alleen vis, maar je leert hen tegelijkertijd zelf vissen.
Kijk ook op de site: www.pauluskerk.nl

Reacties zijn gesloten.