40-dagen project

Binnen onze gemeente zijn we in alle geledingen actief aan de slag met en tijdens het 40-dagen project. (meer informatie) Ook de diaconie neemt een stukje voor haar rekening.

Wij nodigen u/jullie als diaconie uit op de veranderdag die op zaterdag 14 maart 2015 wordt gehouden.
Dit is een activiteit binnen het project 40 dagentijd en wordt met gesloten beurs gehouden.
Het thema is: Krijg wat u nodig heeft en Geef wat u missen kunt!
Plaats en tijd : Ontmoetingsruimte  van 10.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 14.30 uur.
U/jullie kunnen diensten en/of spullen ruilen –en om u vooraf de gelegenheid te geven kenbaar te maken wat u wilt ruilen, zal er zondag 1 en zondag 8 maart a.s. een bord met vraag- en aanbodkaartjes in de ontmoetingsruimte staan.
Het is wel de bedoeling dat alleen op zaterdag 14 maart het ruilen in de ontmoetingsruimte plaats vindt.
Deze dag zullen er tafels klaar staan waarop u spullen neer kunt zetten om te ruilen.
Ook is er een hoekje waar u goede spullen neer kunt leggen waarvan u denkt: “daar kan ik iemand een dienst mee bewijzen”.
Koffie en thee is er voor iedereen en betaal vanuit uw hart.
Wij hopen op uw enthousiasme en zien u graag op zaterdag 14 maart.

Uw diaconie.

Reacties zijn gesloten.