Actie Kerkbalans 2015: 21-28 januari

Wat betekent de kerk voor u? Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is.
Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar de leden bevraagd worden op hun motieven. Waar ze geïnspireerd worden om voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van de samenleving. Als lid bent u onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard. We kunnen die momenten echter niet verzilveren bij de bank. Helaas, want de kerk kost geld, kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de jaarlijkse actie Kerkbalans, de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Uw bijdrage wordt gebruikt voor onderhoud gebouw, verwarming, verlichting, personeelskosten, jeugdwerk, pastorale projecten en bijzondere vieringen. Kortom, het gaat om alles wat nodig is om onze kerkelijke gemeente levend te houden. In alle vrijheid en bescheidenheid vragen we u ook dit jaar een bedrag te schenken aan Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee aan onze gemeente. Wij vragen u om na te denken hoe u kunt bijdragen om de begroting van onze kerk in stand te houden. We zijn dankbaar dat we deel uitmaken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om die te faciliteren zijn we afhankelijk van uw financiële bijdragen.

We hopen daarom dat u ook dit jaar bereid bent deze actie Kerkbalans tot een succes te maken. Wat betekent de kerk voor u? Geef voor de kerk, met uw verstand en uw hart. Bedankt!

Reacties zijn gesloten.