Avondmaalcollecte 9 maart 2014

De diaconie heeft besloten om de opbrengst van de avondmaalcollecte voor 9 maart 2014 te bestemmen voor het F.D. Roosevelthuis in Doorn.

Het F.D. Roosevelthuis in Doorn maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk die vakantiemogelijkheden aanbiedt voor mensen die door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend op vakantie gaan. Het diaconale vakantiecentrum is volledig verouderd en aan vernieuwing toe. In november 2012 besloot de generale synode van PKN voor nieuwbouw van het F.D. Roosevelthuis op het Hydepark. 

Het F.D. Roosevelthuis dateert van 1968 en moet nodig gemoderniseerd worden om aan de huidige wensen van comfort tijdens vakanties te kunnen voldoen. Ook voldoen de ruimten niet meer aan de wensen van privacy, laat staan van duurzaamheid en kostenbeheersing. Het nieuwe gebouw wordt een huis voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening en begeleiding. Daarnaast wordt het een plek voor bezinning, toerusting, ontmoeting en vakantie. Ook het seminarium van PKN waarin o.a. opleidingen voor predikanten plaatsvinden, is aan vernieuwing toe. Er is een plan bedacht voor een complex waarin beide disciplines worden samen gebracht.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

 

Reacties zijn gesloten.