Avondmaalscollecte 11 november

De diaconie heeft besloten om de opbrengst van de avondmaalcollecte dit keer te bestemmen voor de Rudolphstichting.

“Als kinderen buiten de samenleving dreigen te vallen, moeten we een samenleving creëren waarin zij wel welkom zijn.”
Vanuit deze gedachte startte dominee Rudolph zijn werk in jeugddorp De Glind (gemeente Barneveld). Honderd jaar later is dit nog steeds de essentie van het werk van de Rudolphstichting. De Rudolphstichting wordt inmiddels ondersteund door ruim 900 diaconieën uit Nederland.
In het jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland neemt de Rudolphstichting het initiatief voor vernieuwende projecten in de jeugdzorg. Zij richt zich op kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. De Rudolphstichting zet zich in voor een goed leefklimaat in De Glind door voorzieningen te subsidiëren en grond en gebouwen te beheren. De Rudolphstichting schept mogelijkheden waarbinnen andere organisaties de uitvoerende zorg op zich kunnen nemen. De innovatieve projecten richten zich vooral op de opvang van uit huis geplaatste kinderen in een gezinsvorm en in een gemeenschap. In een gezinsvorm is aandacht voor duurzame relaties en het ‘gewone’ leven.
In alle projecten zoekt de Rudolphstichting naar samenwerking met organisaties of deskundigen uit verschillende sectoren. Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolphstichting niet zonder de steun van andere mensen en organisaties. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uit huis geplaatste kinderen.
De diaconie vraagt u de Rudolphstichting met een royale gift te ondersteunen.

Reacties zijn gesloten.